TASANDUSRÜHMA ÕPETAJA

Kohtla-Järve Lasteaed Tareke
Kohtla-Järve
Haridusasutuse lühike tutvustus
Lasteaed töötab alates 1985. aastast. Asutus on Kohtla-Järve Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus. Käesoleval ajal tegutseb lasteaias 10 rühma, ühes rühmaruumis on sisustatud spordisaal. Kaks sõimerühma, kaks tasandusrühma, kuus lasteaiarühma, nendest neli on osalist keelekümblusrühma. Lapsi käib lasteaias liigi 145. Lasteaiarühmade õppekeel on eesti (lasteaiarühmad ja tasandusrühmad) ja vene keel (sõimerühmad). Alates 01.09.2024 lasteaiarühmade õppekeel on eesti keel. Rühma meeskonda moodustavad õpetajad, abiõpetajad, õpetaja abid, lapsehoidjad. Lastega tegelevad ka muusika- ja liikumisõpetaja, robootika õpetaja ning logopeed. Lasteaed töötab tööpäeviti 7.00–18.30. Lasteaias arvestatakse lapse ealiste ja individuaalsete iseärasustega ning luuakse võimalused tema igakülgseks arenguks. Lasteaed kuulub alates 2011. aasta juunist Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. Lasteaia eripäraks on terviseedenduse alane tegevus, robootikaõpe, õuesõpe ja osalemine projektides sh. rahvusvahelistes. 2020. aastal teenis lasteaed oma keskkonnaharidustegevuse eest Rohelise lipu.
Üldnõuded kandidaadile
Tasandusrühma õpetajal: a) vastavust õpetaja kvalifikatsioonile (kõrgharidus või muu + pedagoogilised kompetentsid); b) kõrgtasemel eesti keele oskus (C1); c) eripedagoogika koolitus.
Kandideerimise tähtaeg
31.08.2024
Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
CV, haridust tõendavad dokumendid ja motivatsioonikiri.
Haridusasutuse koduleht
http://www.lasteaed-tareke.ee/
Kontakt kandideerimiseks, lisaküsimusteks
Nutsa Orlik (direktori asendaja), tel. 33 20 563, e-post: tareke@kjlv.ee

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850