VENE KEELE JA KULTUURI ÕPETAJA

Narva Paju Kool
Narva
Haridusasutuse lühike tutvustus
Narva Paju Kool on paindliku õppesüsteemiga kool, kus õppe-eesmärkide püstitamisel tuginetakse õpilaste erivajadustele ja huvidele. 75% õpilastest on HEV-õpilased. Õpilastest on tüdrukuid 20% ja poisse 80%. Õpetame nii riikliku- kui ka lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe. 52 aastat haridusmaastikul on väärikas teekond. Siit koolist on alguse saanud palju häid traditsioone. Siin töötavad toredad ja professionaalsed õpetajad, spetsialistid ja töötajad, õpivad tublid lapsed. Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas.
Üldnõuded kandidaadile
Erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis esitatud nõuetele
Tööle asumise aeg
26.08.2024
Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
1. Kirjalik taotlus konkursil osalemise kohta;
2. Elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
3. Kvalifikatsioonile ja keeletasemele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
4. Kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid ja materjalid.
Haridusasutuse koduleht
www.paju.edu.ee
Kontakt kandideerimiseks, lisaküsimusteks
e-post kool@paju.edu.ee, tel 3569465

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850