Austatud Õpetaja Kohtla-Järve Slaavi Põhikool ootab Sind KEELEKÜMBLUS JA EESTIKEELSE AINEÕPPEGA kool on Eesti tulevikku vaatav ning kogukonda kaasav asutus, kus õpivad valdavalt vene kodukeelega lapsed. Ootame kandideerima järgmistele ametikohtadele: EESTI KEEL TEISE KEELENA (täiskoormus) LOODUSVALDKOND (täiskoormus) Loodusõpetus, bioloogia, geograafia SOTSIAALVALDKOND (osaline koormus) Ajalugu, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus OSKUSAINETE VALDKOND Kehaline kasvatus (osaline koormus) Muusika (osaline koormus) Käsitöö ja kodunud (osaline koormus) Tehnoloogia (osaline koormus) Avaldus, elulookirjeldus (CV) ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata aadressil info@kjsp.ee hiljemalt 30.maiks 2021    

Töökoht

Tööaeg

Kandideerimise tähtaeg

30.05.2021

Koduleht

https://www.kjsp.ee

Kontakt

5241282
info@kjsp.ee