Kuidas minust sai õpetaja Ida-Virumaal?

Tarmo Kärdi, kes on juhtõpetaja ehituse ja puidu valdkonnas Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses, räägib videos kuidas temast sai hinnatud õpetaja oma koolis.

 Tarmo Kärdi oli varem tööl ettevõtjana Soomes, kus tal tuli välja õpetada mitmeid noori ehitajaid. Ühel päeval küsis ta endalt, kas ta jääbki Soome ise ehitama või suudab ta oma oskusi kellelegi teisele edasi õpetada?

Ta ei kujutanud ette missugune võiks olla igapäevane õpetajatöö. Kuidas õpetajatöös ka ise uusi oskusi juurde õppida ning milliste meetoditega jõuda õpilasteni. Töötades täna Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses laseb ta õpilastel mitmeid kordi eksida, sest kui nad teevad ise hästi palju, siis õpivad ka rohkem ehk me kõik õpime läbi töö.

Eriti head meelt teeb Tarmole see, kui ta näeb tulemust. Tema õpilased on võistlustelt toonud mitmeid häid kohti. Kui õpilane ei soovi koolist koju minna ja tublimad teevad kooli lõpetades ka oma ettevõtte ning käivad aeg ajalt nõu küsimas, siis see teeb ju meele rõõmsaks ning kinnitab Tarmole, et ta teeb õiget asja.