1. Goldbergi masina ehitamise juhend lasteaedadele:

Goldbergi masinaks nimetatakse ükskõik millist seadeldist, mis koosneb paljudest lihtsamatest mehhanismidest ja mis teostab väga keerulist teed pidi mingit väga lihtsat ülesannet.

ÕPIJUHISE KOOSTAJA: Külli Mänd

VIITED KASUTATUD ALLIKATELE: https://novaator.err.ee/k/goldbergimasin  

EESMÄRK, KUHU TAHAN JÕUDA: Minu Goldbergi masin ajab palli topsi

ÕPIVÄLJUND, MIDA TÄNA UUT TEADA SAAN: 

  • Oskan ehitada peatumata ahela

KATSE LÄBIVIIMISEKS VAJALIKUD VAHENDID:

Tops, pall, joonlaud, auto, doomino klotsid ja enda valitud vahendid