Lastevanemad väärtustavad praktilist kogemust, mida Ida-Viru haridusasutused pakuvad

mai 21, 2021

Lastevanemad väärtustavad praktilist kogemust, mida Ida-Viru haridusasutused pakuvad

Mirjam Vinkler

Kodulähedus on suur pluss, aga see pole ainus, miks lastevanemad soovitavad oma lapsel jääda õppima Ida-Virumaale.

Side päriseluga

Ka Guido Tellis peab oluliseks sidet päriseluga.
 

“Õpilasi jääb iga aastaga järjest vähemaks ja koolid peavad aina rohkem pingutama, et õpilasi enda juurde meelitada. Üks põhjus, mis valida Jõhvi gümnaasium, on see, et koolil on väga head koostööpartnerid erisugustest eluvaldkondadest, näiteks Viru pataljon, Tallinna tervishoiu kõrgkool ja Viru Keemia Grupp,” räägib Tellis, kelle poeg Ceiro lõpetas Jõhvi gümnaasiumi eelmisel aastal.

 

Tellis lisab, et kohalikud tööandjad ei panusta kooli arengusse mitte ainult rahaga, vaid kutsuvad õpilasi ka ettevõttesse kohapeale ning võimaldavad olla töövarjuks. “Ettevõtjad ootavad, et siinsed gümnasistid tuleksid pärast kõrghariduse omandamist nende juurde tööle. Õpilased aga saavad tänu sellele reaalse pildi tööelust.”

Natalja Volkova soovitas oma lapsele Kohtla-Järve gümnaasiumi, sest talle avaldas muljet, kui häid võimalusi pakub kool süvendatud eesti keele õppeks.

 

“Lastel on võimalus osaleda projektides, kool pakub tuge nii lisakursuste kui ka individuaalsete tundide näol. Ja laialdane projektitegevus aitab õpilastel valida oma tulevast eriala,” kiidab Volkova.

Kodukant on mõistlik valik

Nadežda Marhel arvab, et kui on võimalus saada kõrgharidus kodu lähedal, siis tasub seda kasutada. Tema kaks tütart on Tallinna tehnikaülikooli Virumaa kolledži juba lõpetanud; noorim tütar Evelina õpib praegu 2. kursusel. Kõigi erialavalik oli infotehnoloogia.

 

“Tütred astusid ka teistesse kõrgkoolidesse, aga kodu lähedal on lihtsam ja mugavam õppida. Laps saab keskenduda õppimisele ega pea tegelema olmeteemadega. Seda enam, et meie regioonis on ettevõtteid, kus õpitud teadmisi rakendada,” leiab Marhel, kes on töötanud 40 aastat Viru Keemia Grupis − keemiaettevõttes, millega kolledž teeb tihedalt koostööd.

 

Marhel on rahul nii kolledži koduläheduse kui ka õppekvaliteediga. “Õppejõud on tugevad, mitmed neist on varem töötanud Viru Keemia Grupis,” ütleb ta.

 

Ka Mirjam Vinkler on seda meelt, et kui kodu lähedal pakutakse heal tasemel haridust, pole vajadust kaugemale sõita. “Kuna noorel õppima minnes sissetulek puudub, on tal mõistlik valida kodukant, kus ta saab ka tasuta majutust.”

 

Kui tütar Ketlin otsustas, et soovib saada juuksuriks, analüüsisid nad üheskoos mitme ametikooli õppetulemusi. “Juuksuri erialal on tulemused Ida-Virumaal isegi paremad kui mujal,” räägib Vinkler. “Kahjuks on koroona tõttu Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses ära jäänud mitu välispraktikat, mis noori motiveerivad, aga samamoodi on see ka mujal.”

 

Vaata täpsemalt www.hariduskopter.ee