Miks tulin õpetajaks Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusesse?

Kalle Kivistik, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse multimeedia eriala õpetaja Viljandimaalt, räägib videos, miks ta tuli õpetajaks Ida-Virumaale.

Oli kaks väljakutset. Esiteks oli vaja välja arendada õppekava, teiseks puudus kaasaegne õppebaas. Video- ja helistuudio sai rajatud nullist kogu aparatuuri ja programmidega. See on meeldiv eneseteostus ja noored tulid rõõmsalt kaasa. Nagu öeldakse, on koolid kompetentsikeskused, kus noored teavad paljusid asju paremini ja tunnis saame neid võimalusi juba omavahel arutada.