Mis või kes on hariduskopter?

Mõte asutada haridusklaster sai innustust Ida-Viru turismiklastrist, mis on maakonnas tegutsenud alates 2008. aastast. Selle laiem idee oli turismivaldkonna ettevõtete koondamine ühise laua taha, et muuta piirkond koostöö jõul atraktiivseks sihtkohaks.

Hariduses oli terav vajadus valdkonda ühiselt koordineerida, tegutsedes selle nimel, et pidurdada noorte ja õpetajate väljarännet maakonnast. Klastri eesmärgiks sai tugevdada ja ühtlustada kohalikku haridusmaastikku ning kutsuda piirkonda uusi õpilasi ja haridustöötajaid. 2018. aasta augustis toimunud kohtumisel jõuti koos järeldusele, et on vaja tuua valdkonna tegijad keskpõrandale kokku ja töötada selle nimel, et koostöö haridusasutuste vahel oleks süsteemne ja sisuline. 2019. aasta kevadel käivitasid maakonna haridusasutused ja omavalitsused haridusklastri, mis oli võimalik tänu rahastusprogrammile „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus. Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja juhtimisvõimekuse tõstmine”. Haridusklaster hakkas tegutsema nime all Hariduskopter.

Hariduskopter seisab selle eest, et muuta Ida-Virumaa haridusasutused atraktiivseks valikuks õppuritele ja haridustöötajatele (sh tugispetsialistidele), tõsta hariduse kvaliteeti kõikidel haridusastmetel (sh keeleõppes) ning siduda haridusvaldkondi. Hariduskopteri tegevuse tulemusena peaks nii Ida-Virumaa inimesed kui ka teiste maakondade haridus- ja karjäärivalikute tegijad saama ülevaate siinsetest tugevustest haridusmaastikul.

Meie tugevus on mitmekultuuriline keskkond, mis toetab keeleõpet ja annab võimaluse nii noorele kui ka täiskasvanud õppijale avastada uusi arenguvõimalusi.