Narva Kesklinna Gümnaasium kuulutab välja konkursi kehalise kasvatuse õpetaja ametikoha täitmiseks (täiskoormus). Tööle asumise aeg: 01.09.2021. a. Keelenõuded: eesti keele oskus C1 tasemel. Nõutav kvalifikatsioon: kvalifikatsiooni vastavus HTM-i kehtestatud nõuetele (haridusministri 29.08.2013.a määrus nr 30 § 3) Kasuks: erialane töökogemus haridusasutuses. Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: CV (koos läbitud täiendkoolituste loeteluga); isikut tõendava dokumendi koopia; avaldus direktori nimele (eesti keeles); eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia; haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia; konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid. Dokumendid esitada hiljemalt 15.juuniks 2021 gümnaasiumi kantseleisse tööpäeviti kella 8.00-st kuni 16.00-ni või saata tavapostiga (Narva Kesklinna Gümnaasium, Puškini 29, 20305, Narva) või e-posti teel aadressidele direktor.kesklinna@gmail.com ja personal.kesklinna@gmail.com (märgusõnaga „Konkurss") Lisainformatsioon: tel 3569550, 3569551

Töökoht

kehalise kasvatuse õpetaja

Tööaeg

01.09.2021. a

Kandideerimise tähtaeg

15.06.2021

Koduleht

http://kesklinna.edu.ee/index.php/toopakkumised

Kontakt

3569553
direktor.kesklinna@gmail.com