Jõhvi Gümnaasium  – Jõhvi Gümnaasiumis on rõhk õpilaste ettevalmistusel ülikooliks. Arendatakse õpilastes iseseisvust, ettevõtlikkust ja oskust teha sobivaid karjäärivalikuid.
Lisaks riiklikus õppekavas ettenähtud kohustuslikele kursustele pakutakse lisakursuseid eksamiainetes ning laia valikut praktilisi valikmooduleid koostöös heade partnerasutuste- ja ettevõtetega.