Jõhvi Põhikool on aktiivse kooliperega haridusasutus. Korraldatakse spordivõistlusi, tegeletakse robootikaga ja koolinoored käivad regulaarselt väljasõitudel.