Kiviõli I Keskkool – Õppe- ja kasvatustöö eesmärgiks ja kooli põhiväärtuseks on ilus inimene – empaatiavõimeline, loov, julge, avatud, sihikindel ja kohanemisvõimeline, oskab ennast juhtida ning omab hoiakut “tahan-suudan-teen”. Kiviõli I Keskkool on usaldusväärseks partneriks kogukonnale, kus harmoonilist ning ettevõtlikku arengu- ja õpikeskkonda kõigile õpilastele ja õpetajatele.