Lüganusel asuv 213 õpilasega põhikool. KVK on hea arengu- ja õpikeskkond õpilasele ja kooli tiimile, partner lapsevanemale ja kogukonnale.