Kohtla-Järve Gümnaasium, tugev Eesti riigigümnaasium Ida-Virumaal, ühendab hoolikalt valitud ja kutsutud õpetajate ja koolipersonaliga teotahtelisi ning missioonitundega sõbralikke ja toredaid inimesi, kes soovivad teha head kooli, mille keskmes on õpilane – tolerantne, ennast juhtiv ning motiveeritud tulevikuinimene, kes on avatud, uudishimulik ja valmis toime tulema tänapäeva maailma väljakutsetega. Kooli põhieesmärgiks on kasvatada arukat inimest, kes saab hõlpsalt hakkama tööturul.