Kohtla-Järve Slaavi Põhikool – 455 õpilasega põhikool Kohtla-Järvel, mis on avatud ja kiire reageerimisega kool. Ettevõtliku hoiakuga, teevad koostööd Eesti Haigekassaga karjäärinõustamise valdkonnas. Aktiivne õpilasesindus, regulaarselt toimuvad projektipäevad.