Kohtla-Järve Tammiku Põhikool – 468 õpilasega põhikool Kohtla-Järvel. Tammiku põhikoolil on ettevõtliku kooli baastase, pingutatakse, et saavutada hõbetaset.