Maidla Kool – väga väike, 36 õpilasega põhikool Lüganuse vallas, mis saadab oma õpilased Maidlast laia maailma! Maidla Kooli missiooniks on olla võrdseid võimalusi pakkuv avatud õpikeskkond õpilaste mitmekülgseks arenguks ja olla kogukonna vaimsuse kujundaja ning elukestva õppe keskus.