Narva 6. Kool – Põhikool Narvas, mille motoks on “Õppida on mõnus!”. Narva 6. Koolis on loodud tingimused õpilaste võimete igakülgseks arendamiseks ning eneserealiseerimiseks, samuti teadusliku maailmavaate kujundamiseks. Narva 6. Kool kujundab väärtushinnanguid, mis on õnneliku isikliku elu ja ühiskonnas hakkamasaamise aluseks. Narva 6. Kooli lõpetanud põhiharidusega inimesed on suutelised integreeruma ühiskonda, aitama kaasa Eesti ühiskonna tugevale sotsiaalsele, kultuurilisele, majanduslikule ja ökoloogilisele arengule.