Sillamäe Eesti Põhikool * – Sillamäe Eesti Põhikool aitab igati kaasa eestikeelse hariduse ja kultuuri säilimisele ja arengule Sillamäel. Kool toetab muukeelsetest peredest laste õpinguid. Mitmekultuuriline kool, kus 90% õpilastest tulevad muukeelsetest perekondadest.