Toila Gümnaasium – Kooli motos ”Orust tippu!” kajastub kooli asukoht Oru pargi serval ning heal tasemel akadeemiline haridus, mis võimaldab õpilastel kõrgele jõuda. Toila Gümnaasiumis on olulisel kohal ainealaste teadmiste väga heal tasemel omandamine. Looduskaunis ja traditsioone austavas eestikeelses keskkonnas õpib laps ümbritsevat loodust ja kultuuri väärtustama ja sellesse lugupidavalt suhtuma.