Gümnaasiumi e-kursuse õpetaja õpetab valikkursuseid e-õppes e-kursuse õpetaja ülesanded on: - õppeprotsessi korraldamine oma aines, - õppija nõustamine individuaalse õppe rakendamisel; - õppija nõustamine, õpijõudluse jälgimine; - õppija hariduslike erivajaduste märkamine ja hindamine ning õpilase toetamine, leides talle sobiva viisi erivajadusega toimetulekuks, võimetekohaseks õppeks, õppeaine omamiseks ja positiivse edutulemuse saavutamiseks; - tööülesannetega seotud dokumentatsiooni loomine ja haldamine (sh veebipõhine dokumentatsioon) Link kuulutusele Töötukassa portaalis on siin http://inx.lv/1HjA

Töökoht

e-kursuste õpetaja

Tööaeg

Täistööaeg

Kandideerimise tähtaeg

20.05.2021

Koduleht

https://home.sillamaegymn.edu.ee/et

Kontakt

53363381
direktor@sillamaegymn.edu.ee